Consultanţă pentru implementarea standardelor ANMCS (Fostul CoNAS)-acreditarea si reacreditarea spitalelor

implementarea standardelor ANMCSReacreditarea spitalelor de către ANMCS ( Fostul  CoNAS) este probabil cel mai important obiectiv al perioadei mai mult sau mai puțin imediat următoare al oricărui spital din România și fiind un proces complex pentru care spitalul trebuie să se pregătească din timp, temeinic și susținut , permiteți-ne să vă prezentăm concis și foarte succinct principalele etape ale programul de consiliere oferit de noi

Premize:

Pentru a fi încununat cu succes acest demers complex, ce implică pe lângă alocarea de resurse materiale adecvate, poate chiar însemnate , într-un interval de timp rezonabil ( minim 6 luni, optim aproximativ 1 an)

Trebuie subliniat că este necesar ca toată echipa de conducere a spitalului, de la manager până la toți șefii de secții și compartimente să asimileze și să aplice cerințele necesare sau chiar impuse prin standardele de acreditare , respectiv legislația în vigoare aplicabilă domeniului .

1. Evaluarea stării prezente prin audit intern de sistem, complet , etapă ce poate dura aproximativ 3 – 10 zile ;

2. Stabilirea Coordonatorului și a echipei de implementare din cadrul spitalului și de comun acord a proiectului de Program de acțiune comun ( PAC ), în care sunt stabilite clar obiectivele, corecțiile, acțiunile corective și preventive, responsabilii și termenele de realizare ;

3. După aprobarea acestui program inițierea, în paralel cu acțiunile necesare realizării PAC, a unui program intens de instruire a întreg personalului spitalului, pentru familiarizarea cu

cerințele impuse de standarde și înțelegerea rolului și rostului fiecărui standard și a fiecărei funcții din spital , pentru implicarea activă și asertivă a cât mai mulți dintre salariați, mai ales cei care ocupă funcții sensibile – perioada necesară aproximativ 1-2 luni ;

4. Monitorizarea constantă, periodică a derulării PAC și reevaluarea măsurilor necesare unde și când este cazul – perioadă de derulare necesară aproximativ 4 luni ;

5. Reevaluarea întregului spital prin audit intern , cu cel puțin 1 lună înaintea vizitei de evaluare- perioadă necesară aproximativ 3-7 zile ;

6. Asistență și consiliere la Completarea Chestionarului de autoevaluare și pe tot parcursul vizitei evaluatorilor ANMCS în spital ;

7. Asistență și consiliere în vederea realizării eventualelor măsuri de conformare stabilite prin Raportul de acreditare al ANMCS.

Coordonatorul echipei de implementare din partea spitalului trebuie să fie investit cu puterea și autoritatea necesară realizării obiectivelor și de asemenea, este necesar să fie desemnată și o persoană de legătură din spital pentru colaborarea cu societatea noastră.

Oferta noastră de preț

Privind consilierea în vederea implementării Standardelor de acreditare a spitalelor este negociabilă la o eventuală și posibilă întâlnire personală, preferabil de noi în 3-6 rate , la interval de 2-3 luni cu preluarea de etapă a serviciilor prestate până la acea dată , preț în care sunt incluse toate cheltuielile privind deplasarea, cazarea, masa, etc. a consilierilor societății noastre.

Este demn de remarcat că pentru stabilirea bugetului necesar acreditării spitalului trebuie avut în vedere că la acest preț al consilierii oferite de noi se adaugă ca și costuri pentru spital cuantumul sumei stabilită legal de către ANMCS .

Termenul de implementare

Este estimat la 6-12 luni dar, fiind influențat de gradul de implicare și de performanță a personalului spitalului poate fi modificat pe parcurs, de comun acord în cadrul acelui plan de acţiune comun ( PAC ) .

Având certitudinea și speranță că oferta noastră merită supusă spre analiză , în speranța unei posibile viitoare colaborări vă stăm oricând la dispoziție pentru orice fel informații și lămuriri suplimentare.