NIKKRO ARTH EUROCONSULT | ACREDITARE SPITALE | AUDIT | CONSULTANTA

Despre Noi

S.C. NIKKRO ARTH EUROCONSULT S.R.L. are ca obiect de activitate principal consultanța pentru afaceri și management, iar specific pentru unitățile spitalicești oferă servicii de consultanță asistență tehnică și supervizare pentru :

– Implementarea standardelor ANMCS în vederea reacreditării spitalelor ;
– Implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial ;
– Proiectarea, implementarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management în conformitate cu referențialele ISO 9001:2015; ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 27001; ISO 22000, ISO 31000;
– Acreditarea RENAR a Laboratoarelor de analize medicale conform ISO15189 ;
– Controlling spitalicesc, benchmarking, eficientizarea activității din punct de vedere financiar a spitalului;
– Consiliere în domeniul managementului financiar și juridic, respectiv medierea conflictelor, recuperare creanțe , organizarea și normarea muncii , s.a.
– Cursuri de perfecționare și instruire, la sediul beneficiarului sau prin platforma de e-Learning proprie.

Prin experiența acumulată , competențele dobândite, misiunile de consultanță si audit realizate reușim să îmbunătățim activitatea beneficiarilor serviciilor noastre, prin oferirea de diagnoza și soluții adecvate la probleme .

Printre aspectele abordate se numără organizarea generală a muncii, cresterea gradului de responsabilizare si calificare a personalului, îmbunătățirea si rafinarea gradului de control al proceselor/activităților, etc , avand ca și scop final atingerea obiectivelor stabilite .

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •