Consultanta pentru implementarea ISO 27001 – Managementul Securitatii Informatiei, ISO 31000-Managementul riscului

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului european privind protectia datelor (GDPR) incepand cu 25.05.2018, organizatiile cauta modalitati de a demonstra conformitatea cu cerintele acestuia si de a evita posibilele amenzi asociate. O buna modalitate de a acoperi o mare parte din cerintele GDPR este implementarea standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018 Tehnologia …

Consultanţă pentru implementarea standardelor ANMCS (Fostul CoNAS)-acreditarea si reacreditarea spitalelor

Reacreditarea spitalelor de către ANMCS ( Fostul  CoNAS) este probabil cel mai important obiectiv al perioadei mai mult sau mai puțin imediat următoare al oricărui spital din România și fiind un proces complex pentru care spitalul trebuie să se pregătească din timp, temeinic și susținut , permiteți-ne să vă prezentăm concis și …

Consultanta pentru acreditarea RENAR a Laboratoarelor de analize medicale

Consultanţă pentru  implementarea cerintelor standardului SR EN ISO 15189 în vederea obtinerii acreditarii RENAR. Vă oferim consultanţă pentru realizarea dosarului de acreditare complet: – manualul calităţii, proceduri generale, – proceduri operaţionale, proceduri specifice de analiză, instrucţiuni de lucru, – formulare, registre, fişe, caiete de lucru, – fişe de post, validări ale metodelor, audit …

Implementarea sistemelor de management integrat – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Ce este ISO 9001? ISO 9001 este un standard international care specifica cerintele unui sistem de management al calitatii pentru oricare societate, avand ca scop cresterea satisfactiei clientilor. Proiectarea si implementarea unui sistem de managemet al calitatii al unei societati sunt determinate de necesitati diferite, de obiective specifice, de produsele …

Consultanta pentru Implementarea si dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

1. PREMISE CONCEPTUALE În vederea aplicării Ordinul SGG nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, se va constitui o structură internă (Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/ managerial) cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea şi …